TEHDASKORJATTUNA MYYDYN ÄLYPUHELIMEN KAUPPA. TOIMIMATTOMUUDEN VUOKSI LAITE VAIHDETTU UUTEEN. PUHELIN EI TOIMI SUOMEN MARKKINOILLA. KAUPANPURKUVAATIMUS.

Korjausoikeus. Korjauskertojen määrä.

Diaarinumero: 5825/32/2014
Antopäivä: 22.11.2016

SS tilasi etämyynnistä 28.7.2014 M Oy:stä tehdaskorjatun Samsung Galaxy S54 -merkkisen älypuhelimen 364,60 eurolla. Myyjäliike myönsi sille vuoden takuun. Puhelin toimitettiin SS:lle 13.8.2014. SS:n yritettyä soittaa puhelimella sen näyttöön ilmestyi teksti Ei yhteyttä verkkoon. Koska puhelimen käyttöönotto ei onnistunut, SS lähetti puhelimen myyjäliikkeeseen huollettavaksi. Sen jälkeen SS:lle toimitettiin uusi tehdaskorjattu puhelin entisen tilalle. Sitäkään ei saatu toimimaan, sillä tämäkään puhelin ei löytänyt 3G-verkkoa. Joskus se on sattumoisin mennyt 4G-verkkoon, mutta siinäkään se ei ole kauaa pysynyt, vaan useimmiten näyttöön on silloinkin tullut teksti Ei löydä verkkoa.

M:n mukaan SS:n palauttamaa puhelinta on testattu kolmella eri sim-kortilla ja joka kerran puhelin on todettu toimivaksi.

Maahantuoja Samsungin mukaan kyseistä puhelinmallia ei ole tarkoitettu Suomen markkinoille, mikä on syynä siihen, että puhelinta ei ole saatu toimimaan.

Vaatimukset SS vaatii kaupan purkua ja koko kauppahinnan palauttamista.

Puhelimelle ei ole ollut minkäänlaista käyttöä, koska sitä ei ole saatu toimimaan. Samsungilta saadun tiedon mukaan puhelinta ei ole mahdollista saada toimivaksi kohtuullisin kustannuksin. Siihen pitäisi vaihtaa osia, mikä tulisi kalliiksi. Puhelimen pakkauksen kyljessä on maininta AMERICAN SIM MODEL. Pakkauksen kyljestä on revitty tarra, jossa oli tieto siitä, missä maissa puhelin ei ole yhteensopiva. Pakkauksesta puuttui myös tieto maahantuojan järjestämästä takuuhuollosta. Asian hoitamisesta aiheutuneista postikuluista SS vaatii M:ltä korvausta 6,50 euroa, koska hän joutui lähettämään puhelimen myyjäliikkeeseen korjattavaksi.

SS on toimittanut puhelimen tarkastettavaksi kesällä 2015 Samsung-laitteiden maahantuojalle Samsung Electronics Nordic AB:lle. Service Account Manager MK:n mukaan SS:lle on myyty laite, joka ei toimi Suomen markkinoilla. Kataisen antamasta lausunnosta käy lisäksi ilmi seuraavaa:

Puhelin on testattu Samsungilla. Testitulos: 1) Huoltoportaalin mukaan laite on suunnattu USA:n markkinoille ja toimitettu HK 22.4.2013 eli kyseessä varmaankin uudestaan myyty laite. 2) 3G-testi ei mene läpi viidestä kohtaa. Testitulos liitteenä (FAILED). 3) Samoin testattu Soneran verkossa; ilmoittaa välittömästi "ei palvelua".

Vastaus M toteaa vastauksessaan, että SS on palauttanut puhelimen myyjälle ilmoittaen syyksi sen, että puhelin ei saa yhteyttä verkkoon. Puhelin on testattu M:llä kolmen eri operaattorin liittymällä eikä minkäänlaisia ongelmia ole havaittu. Onnistuneesta yhdistämisestä on lähetetty kuvakaappauksia asiakkaalle nähtäväksi.

SS:lle on tarjottu 9.3.2015 kaupan purkua 200 euron suuruisella hyvityksellä. SS ei ole kuitenkaan hyväksynyt tarjousta, koska hän ei ole palauttanut puhelinta.

Ratkaisun perustelut Kuluttajasuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee esimerkiksi soveltua tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään ja kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Kuluttajariitalautakunta katsoo asiassa selvitetyksi, että M on myynyt SS:lle Samsung-merkkisen älypuhelimen, jota ei ollut tarkoitettu Suomen markkinoille. Tästä syystä puhelin ei ole toiminut SS:n käytössä. Tämän vuoksi kaupan kohteessa on ollut kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukainen virhe, josta myyjä on vastuussa ostajalle.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n mukaan ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran. Jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla, ostaja saa kuluttajansuojalain 19 §:n nojalla vaatia hinnanalennusta tai purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen.

Lautakunta toteaa ostajan jo antaneen myyjälle yhden tilaisuuden virheen oikaisemiseksi. Myyjä on toimittanut toisen puhelimen ostajan käyttöön, mutta sekään ei ole toiminut Suomen markkinoilla. Sen vuoksi SS:llä on kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n nojalla oikeus kaupan purkuun, koska puhelimessa ollutta virhettä ei voida pitää vähäisenä.

Kaupan purkautuessa ostaja on yleensä velvollinen korvaamaan myyjälle tavaran käytöstä saamansa hyödyn. Tässä tapauksessa näin ei ole, koska SS ei ole voinut käyttää puhelinta lainkaan. Sen vuoksi myyjä on velvollinen palauttamaan SS:lle kauppahinnan täysimääräisenä.

Silloin kun tavarassa on virhe, ostajalla on kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n nojalla oikeus saada korvaus kuluista, jotka hänelle ovat aiheutuneet tavaran virheen vuoksi. Tällaisia kuluja ovat muun muassa ostajalle virheestä aiheutuneet postikulut. SS on vaatinut korvattaviksi 6,50 euron suuruiset postikulut siitä, että hän joutui palauttamaan omalla kustannuksellaan viallisen puhelimen myyjäliikkeeseen. Lautakunta toteaa vaatimuksen perustelluksi ja hyväksyy sen.

Suositus Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että M Oy purkaa älypuhelimen kaupan ja palauttaa SS:lle puhelimen hinnan 364,60 euroa sekä suorittaa kulukorvauksina SS:lle 6,50 euroa. SS:n tulee palauttaa puhelin myyjälle.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 22.11.2016