Matkavarauksen hinnanmuutoksesta kerrottava selkeästi

Julkaistu 3.2.2020

Valmismatkan hinta voi muuttua nettivarausta tehtäessä. Jos matkanjärjestäjä ei sivuillaan kerro asiasta selkeästi, muuttunut korkeampi hinta ei sido kuluttajaa. Lautakunnan antamassa ratkaisussa varauma hinnan mahdollisesta muutoksesta oli esillä sekä kuluttajan saamassa hotellilistauksessa että useilla muillakin varaussivuilla. Kuluttaja oli sidottu hyväksymäänsä muuttuneeseen hintaan.

Kuluttaja varasi matkanjärjestäjän verkkopalvelusta matkapaketin Rodokselle. Hän sai hakutuloksen (hotellilistauksen), jonka mukaan matkan hinta oli 2430 euroa. Kun hän eteni pidemmälle varauksessa, hinta nousi 2640 euroon. Kuluttaja vaati erotusta 210 euroa palautettavaksi. Lisäksi hän vaati matkanjärjestäjää korjaamaan nettipalvelunsa niin, että jo hotellilistauksessa näkyy lopullinen hinta. Matkan markkinointi oli hänen mukaansa huolimatonta.

Matkanjärjestäjän mukaan kuluttajan saaman hotellilistauksen yllä mainitaan: "Hintaan saattaa tulla

muutoksia varausprosessin aikana. Lopullinen hinta vahvistuu vasta varauksen loppuvaiheessa, kun saat varausnumeron." Sama huomautus seuraa mukana koko varausprosessin ajan. Kun varaaja valitsee hotellilistauksesta tietyn hotellin, verkkosivuilla kerrotaan, että hinta on niin sanottu "alkaen" hinta. Verkkovarausjärjestelmä tuo riittävästi esiin hinnan muuttumisen mahdollisuuden. Jos varaaja käytyään varaussivulla tulee sinne uudestaan, varaajan oman koneen välimuistissa saattaa olla jo vanhentunut hinta verrattuna matkanjärjestäjän palvelimessa olevaan hintaan. Varaaja saa kuitenkin tiedon matkan kokonaishinnasta hintaerittelyineen sekä mahdollisen huomautuksen hinnanmuutoksesta ennen kuin hän täyttää matkustajien tiedot ja lopullisesti vahvistaa varauksen.

Lautakunta totesi, että kuluttaja oli ennen lopullisen varauksen tekemistä voinut saada tiedon matkapaketin kokonaishinnasta. Hotellilistauksessa sekä varausprosessin useilla muillakin sivuilla oli ollut matkanjärjestäjän esittämä varauma. Tosin varaumaa ei ollut ilmoitettu yhtä näkyvästi kuin matkan hintaa. Lautakunta kuitenkin katsoi, että tässä tapauksessa varauma oli ollut riittävästi esillä, jotta kuluttaja oli voinut ottaa sen huomioon. Tekemällä lopullisen varauksen kuluttaja oli hyväksynyt matkapaketin muuttuneen hinnan ja osapuolten välille oli syntynyt sen sisältöinen sitova sopimus. Kuluttaja oli siten velvollinen maksamaan matkapaketista 2 640 euroa.

"Asiassa ei käynyt ilmi, miksi hinta oli muuttunut juuri varausprosessin aikana. Joka tapauksessa on selvää, että hinnan muuttumiselle pitää olla asianmukainen peruste ja siitä on riittävän näkyvästi kerrottava", toteaa kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlberg.

Matkan markkinoinnista lautakunta totesi, että kuluttajansuojalain mukaan markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jos tiedot ovat omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt. Koska matkanjärjestäjän internetpalvelun muuttamista koskevan vaatimuksen käsittely ei kuulu kuluttajariitalautakunnan toimivaltaan, lautakunta ei ottanut kantaa siihen, oliko matkan markkinointi ollut hyvän tavan mukaista.