Asuntoasiat

Kuluttajariitalautakunta käsittelee sekä asunto-osakkeiden että asuinkiinteistöjen kauppaa, osaomistusasuntoasioita, asumisoikeusasioita ja asuinhuoneiston vuokraa koskevia asioita.

Jotta asuntokaupasta voi valittaa kuluttajariitalautakuntaan, asunto pitää olla hankittu asumista, ei elinkeinotoimintaa varten tai työsuhdeasunnoksi.

Yksityishenkilöiden välisessä asuntokaupassa valituksen voi tehdä kumpi tahansa kaupan osapuolista, ostaja tai myyjä.

Jos asuntokaupan ammattilainen myy asunnon, valituksen voi tehdä ostaja, jos hän on kuluttaja, mutta ei myyjä.

Uuden asunnon kauppaa ja käytetyn asunnon kauppaa koskevat säännökset ovat erilaiset. Uusi asunto ostetaan yleensä elinkeinonharjoittajalta, joka on alan ammattilainen, ja käytetty asunto yksityishenkilöltä.

Uudelta asunnolta voi luonnollisesti edellyttää laadullisesti paljon enemmän kuin käytetyltä. Myytiinpä uutta tai käytettyä asuntoa, myyjänä olevalta elinkeinonharjoittajalta voi edellyttää suurempaa ammattitaitoa kuin yksityishenkilöltä.

Osakkaan ja asuntoyhtiön riitoja ei käsitellä

Asunto-osakeyhtiö ei ole elinkeinonharjoittaja, eikä lautakunnassa käsitellä osakkaan ja asunto-osakeyhtiön välisiä riitoja. Jos asunnoissa tehdään yhtiön kustannuksella ja yhtiön tilauksesta korjauksia, niistä ei voi valittaa lautakuntaan. Asunto-osakeyhtiö hoitaa asian urakoitsijan kanssa.

 
Julkaistu 7.5.2019