Kuluttaja-asiat

Kuluttajariitalautakunta voi ratkaista kulutushyödykkeitä koskevia riitoja, joissa ostajana on kuluttaja ja myyjänä on elinkeinonharjoittaja.

Näissä riidoissa sovelletaan yleensä kuluttajansuojalakia.

Kuluttajariitalautakunta ei voi käsitellä kahden yksityishenkilön välisiä riitoja. Poikkeuksena tästä ovat asuntokauppaa, huoneenvuokraa, asumisoikeuden luovutusta koskevat riidat, joissa osapuolina voi olla kaksi yksityishenkilöä.

Jos olet ostanut esimerkiksi käytetyn auton yksityishenkilöltä, lautakunta ei voi käsitellä riitaa.

Lautakuntaan ei myöskään voi valittaa tavarasta tai palvelusta, jonka ostajana on elinkeinonharjoittaja - yritys tai ammatinharjoittaja.

Jos yrityksesi on ostanut esimerkiksi tietokoneen, lautakuntaan ei voi valittaa sen virheestä.

Tuotteen tai palvelun pitää lisäksi olla kulutushyödyke eli hyödyke, joka on tarkoitettu yksityisessä taloudessa käytettäväksi.

Esimerkiksi leikkuupuimuri ei ole kulutushyödyke. Sitä ostetaan ja markkinoidaan vain maatalousyrittäjille.

 
Julkaistu 7.5.2019