Tietoa kuluttajariitalautakunnasta

Kuluttajariitalautakunta on puolueeton ja riippumaton asiantuntijaelin, jonka jäsenet edustavat tasapuolisesti kuluttajia ja elinkeinonharjoittajia.

Kuluttajariitalautakunnan toimintaa johtaa päätoiminen puheenjohtaja, oikeustieteen tohtori Pauli Ståhlberg. Lautakunnan jäsenet ovat sivutoimisia. Oikeusministeriö nimittää jäsenet viideksi vuodeksi kerrallaan.

Asiat ratkaistaan jaostoissa, merkittävimmät niistä täysistunnoissa. Ratkaisuesitykset valmistelee lautakunnan henkilökunta, jolla on lainopillista ja hyödykeasiantuntemusta.

Lautakunnan päätökset ovat suosituksia eikä niitä voi panna täytäntöön pakkotoimin. Päätöksiä kuitenkin noudatetaan hyvin, noin 80 prosentissa tapauksista.

Lautakunnan käsittely on maksutonta. Toiminta kustannetaan valtion tulo- ja menoarviosta. Osapuolet vastaavat kuitenkin pääsääntöisesti itse niistä kuluista, joita asian selvittämisestä aiheutuu. Nämä kulut ovat yleensä paljon pienemmät kuin oikeudenkäynnissä. Puhelinsoitot, kirjeiden postitus ja asiakirjojen, esimerkiksi laskujen, kopiointi ovat tyypillisiä asianosaisille aiheutuvia kuluja.

Asioiden käsittelyaika lautakunnassa on viime vuosina vaihdellut kuudesta kuukaudesta neljääntoista kuukauteen asian laadusta riippuen.

Jäsenet 1.9.2017 alkaen.pdf (pdf, 6.13 Mt)
 
Julkaistu 8.2.2018