Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Myös seuraavia asiakirjoja tehdään suunnittelussa ja seurannassa. Ne ovat luonteeltaan enemmän lautakunnan omia ehdotuksia ja suunnitelmia, eivät lopullisia ministeriön vahvistamia asiakirjoja. Näiden joukossa ovat myös Valtiontalouden tarkastusviraston tekemät tarkastuskertomukset sekä lautakunnan mahdollisesti tekemät ja teettämät arvioinnit ja selvitykset.

TTS ja talousarvioesitykset

Kuluttajariitalautakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmat

Toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS) esittää suunnitelmatiedot 4-vuotisena TTS-kautena. TTS on lautakunnan laatima ennakkosuunnitelma, eikä sen sisältöä vahvisteta ministeriössä.

TTS 2006-2009 (pdf, 0.06 Mt) TTS 2005-2008 (pdf, 0.06 Mt) TTS 2004-2007 (pdf, 0.06 Mt)

Kuluttajariitalautakunnan talousarvioehdotus ministeriölle

Talousarvioehdotus ja lisätalousarvioehdotukset ovat lautakunnan omia ehdotuksia, eikä niiden sisältö välttämättä vastaa sitä, minkälaiseksi sisältö on jatkovalmisteluissa muotoutunut hallituksen talousarvioesitykseen ja eduskunnan vahvistamaan talousarvioon.

2004 (pdf, 0.07 Mt) 2003 (pdf, 0.08 Mt)

Lisätalousarvioehdotukset

2004 (pdf, 0.06 Mt) 2003 (pdf, 0.06 Mt)

Arvioinnit ja selvitykset

Ministeriön kannanotot viraston tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

2003 (pdf, 0.02 Mt) 2002 (pdf, 0.1 Mt)

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset Valtiontalouden tarkastusviraston sivuilla.

Tutustu muiden virastojen asiakirjoihin Netrassa.

 
Julkaistu 11.9.2013