Henkilötietojen käsittely kuluttajariitalautakunnassa

Riita-asian käsittelemiseksi kuluttajariitalautakunnan on tunnistettava ratkaisun pyytäjä ja käsiteltävä hänen asiaan liittyviä henkilötietojaan. Ellemme saa sinulta tarvittavia henkilötietoja, emme voi käsitellä asiaasi. Tietosi rekisteröidään lautakunnan asiarekisteriin. Tietosuojaselosteessa kerrotaan henkilötietojen rekisteröintiä ja käsittelyä koskevista seikoista. Ota huomioon nämä, kun pyydät ratkaisua lautakunnalta.

Halutessasi saat tarkistaa meille lähettämäsi itseäsi koskevat tiedot ja sinulla on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiisi.

Kuluttajariitalautakunnan_seloste_kasittelytoimista.docx (docx, 0.03 Mt)
 
Julkaistu 25.5.2018