Toiminta ja talous

Kuluttajariitalautakunnan tulosohjaukseen liittyvät asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on edelleen jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat joko suunnitelmia, arviointeja ja selvityksiä tai muita asiakirjoja.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös, ja varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus sekä ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

 
Julkaistu 27.2.2015