Ratkaisupyyntö lautakuntaan

Sähköiset valituslomakkeet

Kuluttajariitalautakunta voi jättää asian käsittelemättä, ellei kuluttaja ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Asia voidaan jättää käsittelemättä myös, jos se on poikkeuksellisen monimutkainen ja vaikeasti selvitettävä. Esitä ratkaisupyyntösi tämän vuoksi mahdollisimman lyhyesti ja selvästi sekä liitä siihen vain tarpeelliset liitteet.

Ennen ratkaisun pyytämistä kuluttajariitalautakunnalta:

1. Muista ilmoittaa virheestä myyjälle tai muulle vastapuolelle ja varmistua, että sovintoratkaisu ei ole mahdollinen. Apua virheilmoituksen tekemiseen löydät kuluttajaneuvonta.fi:stä

Kuluttajaneuvonta

2. Jos reklamaatiosi yritykselle ei tuota toivomaasi tulosta, ota yhteytä kuluttajaneuvontaan.. Kuluttajaoikeusneuvojalta saat maksutta opastusta ja sovitteluapua riitatilanteessa.

Puhelinnumero 029 5536901 arkisin 9-15.

Otathan asiaan liittyvät paperit valmiiksi esille, kun soitat. Puheluiden hinta (mpm/pvm).

Kuluttajaneuvontaan voi olla yhteydessä myös verkkolomakkeella, jonka löydät kuluttajaneuvonnan verkkosivuilta.

Kuluttajaneuvonta

Ratkaisupyynnön tekeminen kuluttajariitalautakuntaan

Kuluttajariitalautakunta käsittelee kirjallisia ratkaispyyntöjä, joissa vaaditaan vastapuolelta jotakin hyvitystä.

Kuluttajariitalautakunta ei ole valvontaviranomainen. Kuluttajavirasto ja kuluttaja-asiamies valvovat mm. yritysten markkinointia ja kaupan ehtojen kohtuullisuutta. Kuluttajariitalautakunta ei voi nuhdella elinkeinonharjoittajia, antaa hyvän asiakaspalvelun ohjeita eikä kieltoja harjoittaa liiketoimintaa.

Lautakunnan päätös on suositus riidan ratkaisemisesta. Lautakunnan ratkaisu ei ole velvoittava kuten oikeuden päätös. Noin 80% elinkeinonharjoittajista kuitenkin noudattaa lautakunnan päätöstä.

Kuluttajariitalautakunnan käsittely on ilmaista molemmille osapuolille.

Osapuolet vastaavat itse omista kuluistaan, kuten postikuluista. Jos osapuoli on hankkinut tarpeellisen maksullisen asiantuntijalausunnon, lautakunta voi suosittaa sen kuluja korvattavaksi, jos riidassa suositetaan hyvitystä.

Kun teet ratkaisupyynnön kuluttajariitalautakuntaan, voit hoitaa asiasi itse. Et tarvitse esimerkiksi asianajajaa. Lautakunnalla on velvollisuus selvittää asiaa myös oma-aloitteisesti.

Voit käyttää toista henkilöä asiamiehenä, jos haluat. Asiamies voi olla kuka tahansa valitsemasi henkilö, joka tehtävään suostuu. Täytä tässä tapauksessa valituslomakkeen kohta Valtuutus. Jos käytät asiamiestä, anna hänelle valtakirja. Avoin asianajovaltakirja riittää. Asiamiehen käyttämisestä mahdollisesti aiheutuneista kuluista ei saa korvausta.

Ratkaisun pyytäminen kuluttajariitalautakunnasta

 
Julkaistu 5.3.2020