Ohje valituslomakkeen täyttämiselle

Kuluttajariitalautakunta voi jättää asian käsittelemättä, ellei kuluttaja ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Asia voidaan jättää käsittelemättä myös, jos se on poikkeuksellisen monimutkainen ja vaikeasti selvitettävä. Esitä ratkaisupyyntösi tämän vuoksi mahdollisimman lyhyesti ja selvästi sekä liitä siihen vain tarpeelliset liitteet.

Täytä huolellisesti valituslomakkeen jokainen kohta. Kiinnitä erityistä huomiota kohtaan "Vaatimukset ja niiden perustelut". Kuluttajariitalautakunta ei voi suosittaa hyvitystä enempää kuin olet vaatinut. Vaatimusten pitää kuitenkin olla realistisia.

Jos sinulla on useita vaatimuksia, on ne numeroitava. Jos jätät myös liitteitä, kerro miksi olet lisännyt kyseisen liitteen ja mitä vaatimusta kukin liite koskee.

Suomessa ei ole samanlaista rangaistusluonteista vahingonkorvausjärjestelmää kuin Yhdysvalloissa. Suomessa vahingonkorvauksen tarkoituksena on saattaa vahingon kärsinyt taloudellisesti siihen asemaan kuin vahinkoa ei olisi lainkaan tapahtunut.

Myös hinnanalennuksen ja muiden hyvitysten määrä arvioidaan tosiseikkojen ja lain mukaan. Mielipahasta ja harmista ei saa korvausta.

Vaatimusten liioittelu saattaa vaikeuttaa mahdollisuuksia sovintoon. Sovintoon on syytä pyrkiä, koska se säästää kaikkien aikaa, vaivaa ja rahaa. Sovinnon voi tehdä milloin vain vielä lautakuntakäsittelyn aikana.

Näyttö on tärkeä

Sinun asianasi on esittää näyttö eli todisteet virheestä ja aiheutuneesta vahingosta, josta vaadit korvausta. Se on selvitettävissä esimerkiksi kuitein.

Tarkka erittely perusteluineen voi riittää, jollei kuitteja ole, kunhan erittely on luotettava.

Lautakunta ratkaisee asiat asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella ja joissakin tapauksissa tuotteen tarkastamalla. Varmista asian käsittelijältä, voitko käyttää tavaraa vai onko se tarpeen tarkastaa. Tästä syystä tavaraa ei myöskään kannata korjauttaa ennen tarkastusta. Jos virhe on kuitenkin on korjattava kiireesti enempien vahinkojen välttämiseksi, kannattaa ensin hankkia puolueettoman asiantuntijan lausunto virheestä.

Tällaisen asiantuntijan löytäminen voi kuitenkin olla vaikeaa. Valtakunnallinen kuluttajaneuvonta saattaa auttaa tarkastajan löytämisessä. Paikallisesta kauppakamarista saa tiedot tavarantarkastajista.

Tavaraa ei kannata lähettää valituksen mukana lautakuntaan. Se pyydetään erikseen tarvittaessa.

Liitä valitukseen mukaan vastapuolesi kanssa mahdollisesti käymäsi kirjeenvaihto ja muu aineisto. Sopimukset, kuten tarjous, tilausvahvistus kauppasopimus ja osamaksusopimus, takuutodistus, takuuehdot ja käyttöohjeet ovat tärkeitä valituksen liitteitä. Jos toimitat valituksen paperisena, älä leikkaa kuitti- tai reseptijäljennöksiä tai muita epätavallisen kokoisia liitteitä "aidon" näköisiksi. Lähetä ne tavallisina A4-kokoisina valokopioina. Älä nido papereita niiteillä yhteen.

 
Julkaistu 15.1.2019