Valitukseen vastaaminen

Puolueeton käsittely edellyttää riidan osapuolten kuulemista. Siksi Kuluttajariitalautakunta pyytää vastapuolelta aina vastauksen valitukseen. Vastauspyynnön mukana lähetetään valokopiot valitusasiakirjoista.

Paitsi valittajan, myös hänen vastapuolensa etu on, että asia voidaan käsitellä kuluttajariitalautakunnassa. Näin voi välttyä huomattavilta oikeudenkäyntikustannuksilta.

Jos vastausta ei anneta, asia voidaan ratkaista valittajan antamien tietojen perusteella. Tällöin valittajan vaatimukset hyväksytään, jos ne eivät ole selvästi perusteettomat.

Mahdollisuus antaa vastaus valitukseen on siis oikeus ja etu. Ensimmäiseksi kannattaa harkita, onko sovintoon mahdollisuuksia. Sovintotarjouksen voi lähettää myös lautakunnalle, josta se toimitetaan toiselle osapuolelle.

Jos sovintotarjous ei ole valittajan vaatimusten mukainen, hän ei välttämättä hyväksy sitä. Vastauksessa onkin otettava kantaa valituksessa esitettyihin asioihin. Jokaiseen valittajan vaatimukseen ja väitteeseen on syytä perehtyä, jotta voi myös perustella kannanottonsa.

Vastauksen mukana voi lähettää jäljennökset mahdollisesta kirjallisesta todistusaineistosta kuten sopimuksista, kuiteista jne. Valokopiot riittävät eikä niitä tarvitse todistaa oikeaksi.

Vastauksen mukana on syytä toimittaa lautakunnan mahdollisesti erikseen pyytämät lisäselvitykset ja muut tiedot.

Joskus vastausta ei jostain syystä ehdi antaa sille varatussa määräajassa. Tällöin on otettava yhteys asian käsittelijään. Hänen nimensä on vastauspyynnössä.

Jos lautakunta ei saa vastausta, lähetetään uusi vastauspyyntö saantitodistuksella. Jos sitä ei noudeta postista, lautakunta käyttää vielä haastetiedoksiantoa. Se viivyttää asiaa turhaan ja aiheuttaa lisäkustannuksia. Siksi olisi hyvä, että vastaus annettaisiin heti.

 
Julkaistu 9.7.2013