Framsidan » Konsumenttvistenämnden

Information om konsumenttvistenämnden

Konsumenttvistenämnden är ett oavhängigt och opartiskt rättsskyddsorgan som behandlar konsumenttvister.

Nämnden har en ordförande och en vice ordförande med tjänsterna som huvudsyssla samt minst tio lagfarna medlemmar i bisyssla och sakkunnigmedlemmar i bisyssla. Nämndens medlemmar förordnas av justitieministeriet för fem år i sänder.

Ordföranden leder nämnden och svarar för dess resultat.

Nämnden har till uppgift att ge rekommendationer om hur enskilda tvister bör lösas. Rekommendationerna kan inte verkställas men ca 80 % av dem följs.

Ingen avgift tas ut för utredning och handläggning av ett ärende vid nämnden. Parterna svarar själva för sina kostnader.

 
Publicerad 12.9.2013