Organisation

Konsumenttvistenämnden har femton sektioner.

Varje sektion har en ordförande och därtill fyra ledamöter. I plenum ingår ordförande, vice ordförande och sju ledamöter. I plenum behandlas de viktigaste ärendena.

Konsumenttvistenämndens plenum har en sammansättning för sektionerna I–V och VII, en annan för sektionerna VI, IX och X och en tredje för sektionerna VIII och XI–XIII. Om det uppstår oklarhet om vilken sammansättning som ska behandla ett ärende, beslutar nämndens ordförande om sammansättningen.

Ärendena fördelas för handläggning i de olika sektionerna beroende på vilket slags nyttighet det är fråga om. För närvarande är sektionsindelningen som följer:

1) textil- och skodonssektionen (I), som behandlar ärenden som gäller textilier, kläder, skodon, pälsverk samt läder- och tvätteribranschen,

2) möbel- och hushållsapparatsektionen (III), som behandlar ärenden som gäller möbler, hushållsmaskiner och hushållsapparater samt hemelektronik,

3) två bilhandelssektioner (IV a och IV b), som behandlar ärenden som gäller handel med motorfordon och andra fortskaffningsmedel samt motorer, reservdelar och bränsle,

4) sektionen för bilservice och reparation (V), som behandlar ärenden som gäller service- och reparationstjänster för och uthyrning av motorer, motorfordon och andra fortskaffningsmedel,

5) resesektionen (VI), som behandlar ärenden som gäller resebranschen samt inkvarterings- och restaurangtjänster,

6) sektionen för allmänna nyttigheter och hälsovårdstjänster (VII), som utöver hälso-vårdstjänster behandlar de ärenden som gäller varor och tjänster och som inte hör till en annan sektion,

7) två byggnadssektioner (VIII a och VIII b), som behandlar ärenden som gäller byggande samt underhåll och reparation av bostäder och fastigheter,

8) försäkringssektionen (IX), som behandlar ärenden som gäller försäkringar,

9) tjänstesektionen (X), som behandlar ärenden som gäller energi- och vattenförsörjning och avlopp, kommunikations-, finansierings- och fritidstjänster samt juridiska tjänster,

10) två sektioner för fastighetsförmedling och bostadsköp (XI a och XI b), som behandlar de ärenden med anknytning till fastighetsförmedling och bostadsköp, där den ena parten är en näringsidkare,

11) sektionen för enskilda personers bostadsköp (XII), som behandlar de ärenden med anknytning till bostadsköp, där parterna är enbart enskilda personer,

12) sektionen för hyresfrågor (XIII), som behandlar ärenden med anknytning till bostadsrätter och hyra av bostadslägenhet.

Tjänstemännen i nämnden leds av nämndens ordförande, med vice ordföranden som ställföreträdare vid behov. I förvaltningsärenden assisteras ordföranden av en generalsekreterare, som också har till uppgift att föredraga av ärenden som behandlas i plenum. Den övriga personalen indelas i fyra grupper: varugruppen, fordonsgruppen, gruppen för allmänna avtalsvillkor samt bostadsgruppen.

 
Publicerad 6.10.2017