Framsidan » Avgöranden av nämnden

Avgöranden av nämnden

Konsumenttvistenämndens beslut baseras alltid på lag. På köp av varor och tjänster tillämpas vanligen konsumentskyddslagen inom ramen för dess tillämpningsområde. De viktigaste lagarna som gäller för bostäder, fastigheter och annat boende är lagen om bostadsköp, jordabalken, fastighetsförmedlingslagen, hyreslagen och bostadsrättslagen. Annan speciallagstiftning beaktas också, beroende på vilken nyttighet som är klagomålets objekt.

Nedan finns länkar till den viktigaste berörda lagstiftningen och till lagen om konsumenttvistenämnden, som reglerar nämndens verksamhet. Den övriga uppdaterade lagstiftningen finns på webbplatsen Statens författningsdata Finlex

  • Lag om konsumenttvistenämnden 8/2007
  • Konsumentskyddslag 38/1978
  • Lag om bostadsköp 843/1994
  • Jordabalken 540/1995
  • Lag om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter 1074/2000
  • Lag om hyra av bostadslägenhet 481/1995
  • Lag om bostadsrättsbostäder 650/1990
 
Publicerad 12.7.2013