Kontaktuppgifter

Konsumenttvistenämnden
Tavastvägen 3
PB 306
00531 HELSINGFORS

Öppen vardagar 8.00 - 15.00


tfn 029 566 5200
vardagar kl. 12.30-15.00
Om du ringer från utlandet fastställs
priset för samtalet av lokala operatören.
fax 029 566 5249
e-post: kril(at)oikeus.fi

Konsumenttvistenämnden har ingen allmän rådgivningstjänst. Om Du i ett eget ärende behöver allmänna råd och anvisningar, så kan Du kontakta konsumentrådgivningen. Kontaktuppgifterna till konsumentrådgivningen finns på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats .

Nämnden befattar sig bara med skriftliga klagomål som blivit anhängiggjorda. Det är alltså inte värt att till nämnden skicka in dokument i anledning av en tvist, om något egentligt klagomål inte inlämnats.

Om Ditt klagomål redan är anhängigt i nämnden och om Du behöver råd i Ditt ärende, så kan Du kontakta den handläggare som har hand om ärendet. Du har fått meddelande om vem det är.

 
Publicerad 15.5.2019